Home > Wie zijn we ?

SOCIO VZW heeft verschillende afdelingen opgericht. Dit voornamelijk om een goede werking op het gebied van vogel- en dierenbescherming te verrichten. Voornamelijk in het Antwerpse een toch grote stad, waar enorm veel problemen rijzen met dieren. Zo ziet men een alsmaar aangroeiende populatie van duiven, poezen, welke dikwijls voor overlasten zorgen. Meer en meer doen zich gevallen van dierenverwaarlozing en het achterlaten van dieren voor. Zo heeft de vereniging socio vzw verschillende afdelingen :

Afdeling Vogelasiel DEURNE
Een afdeling voor alle in het wild,levende vogels en dieren, om hen terug te begeleiden naar hun milieu. Ook onderbrenging van aangeslagen en illegaal in het bezit zijnde vogels en dieren.
Afdeling Milieuwacht Antwerpen
Lozingen illegaal, vandalisme, mishandelingen op dieren, sluikstorten en alle aanverwanten worden er door deze dienst in het oog gehouden en doorgespeeld naar de overheid. Troep en vuil moeten verdwijnen uit het stadspatrimonium, om alzo een nettere stad te verkrijgen, want onze leuze is: begin bij jezelf voor een proper milieu!
Afdeling Vogelwacht Antwerpen
Deze afdeling signaleert alle onregelmatigheden op gebied van beschermde vogels, vogelvangsten en andere illegale praktijken. Ook is dit een ornithologische dienst welke zich inzet om het ringwerk van de vogels in het Antwerpse.
Afdeling Klachtendienst
Deze dienst zorgt ervoor dat dieren die in verwaarloosde toestanden zitten, er zo vlug mogelijk uitgehaald worden, allerlei klachten ten bate van onze beschermelingen worden er uitgevoerd. Alle klachten worden anoniem behandeld.
Afdeling duiven, poezen en parkdieren
Zij zorgen ervoor dat er op een zeer diervriendelijke manier wordt opgetreden enkel op klachten dat deze overlasten ingedijkt worden door afvanging. Bijvoorbeeld bij duiven door middel van afvangkooien. Bij binnenkomst worden de dieren die voorzien zijn van een ring doorgegeven aan KBDB om terug te bezorgen aan de eigenaars. Enkel de zieke of te erg gekwetste dieren worden door ons geŽuthanaseerd, dit om verspreiding te voorkomen.
Afdeling Vakantiehuis voor dieren
Bij ons kan eenieder terecht om zijn lievelingsdier op vakantie te brengen (behalve honden). Daar we met ons asiel in een bebouwde kom liggen kan men er terecht voor poezen, vogels, knaagdieren, e.a. tegen zeer matige prijzen. Wij dragen dan tijdens uw afwezigheid onze volledige zorgen over uw dier, aangaande voeding, verzorging en huisvesting.
Afdeling Overleden Dieren-RENSOKAD
Deze afdeling werkt voor de ophaling van overleden dieren; honden,vogels en poezen. Het gaat hier dus om gezelschapsdieren.
Afdeling SOS Dierenhulp-Provincie Antwerpen
Deze dienst zal worden ingezet voor alle problemen: ophalingen verzekeren van dode dieren die op de weg liggen, overbrengen van dieren zoals naar klinieken of crematorium. Deze dienst zal zoveel mogelijk permanentie bieden om dieren in nood te helpen of bijstand te verlenen. Zoals U weet is het bij wet verboden dieren te begraven in uw tuin e.a., neem gerust contact met ons. De SOS Dierenhulpdienst is er voor onze grote vrienden de dieren en ook voor u.