free bootstrap templates

         SOCIO VZW DEURNE

          Vogel- en dierenbescherming

           Vaartweg 144 - 2100 DeurneLid worden

Doe mee met socio VZW

Wij bestaan nu 41 jaar = 41 jaar Dierenhulpverlening.

Stort slechts € 10 op rek. nr. BE 07 833-3732465-66 van Socio Vzw- Deurne
dan ben je toetredend lid. 
Bij storting van € 25 ben je beschermend lid, 
en bij storting van € 40 ben je erelid!

Socio is een geheel onpartijdige vereniging, wat betreft het politieke niveau. Daarom staan wij geheel op eigen benen zonder de minste subsidie. De enige hulp komt van U. Beste dierenvrienden, natuurliefhebbers , Socio is er voor diegene die het echt nodig hebben. Wenst u te legateren ten voordele van de vogel – en dierenbescherming Deurne, spreek er eens met Uw notaris over en doe het dan in onderstaande vorm. Het zal ten goede komen aan uw grote vrienden: De Dieren!HET LOT DER DIEREN LIGT IN UW HANDEN.

Ik ondergetekende, ( naam)………………………………………………………………………..
verklaar hierbij te legateren aan de Natuurvereniging, Vogel – en Dierenbescherming Socio Vzw, gevestigd vaartweg 144 – 2100 Deurne.

Een bedrag van € …………………………….............................. ………(voluit geschreven).

Of de aard van andere mobiliën of immobiliën vermelden.
Vrij van alle lasten en  
kosten.
Gedaan Te …………………………….. op………………………………………………………….. 

(af te geven aan notaris of aan raad van bestuur)
 Handtekening…………………………….

klik hier voor printversie


WIJ DANKEN U VOOR DE BELANGSTELLING DIE U BETOONT TEN OVERSTAAN VAN DE HULPBEHOEVENDE DIEREN EN SOCIO VZW.

Socio vzw Deurne


SOCIO VZW DEURNE
VOGEL & DIERENBESCHERMING


DIERENKRANT-MILIEU-NIEUWS


Min.Landb:HK30101970                            BTW:0416.816.819                               Rek:nr:BE07: 833-3732465-66
Verantwoordelijke voor Uitgave en opstel: Vandenbossche Henri , Vaartweg 144- 2100 Deurne.
 Overname van artikels niet toegestaan, enkel mits schriftelijke toelating!
 Abonnement € 20 per jaar.

Woordje van de voorzitter:
Beste leden ,dierenvrienden ons 2de dieren krantje van het nieuwe jaar en dit in het teken van de vakantie nabij. Zoals ieder jaar worden er talrijke dieren nodeloos gedumpt en aan hun lot overgelaten. Ondertussen hebben we natuurlijk niet stil gestaan, In april 2019 zijn we gestart met de verdere opbouw voor opvang van huisdiertjes, een hok voor onze oudste duiven is verder in orde gebracht ,het resultaat ziet U verder in deze uitgave. Nu de verder opbouw in het bestaande stenen hok, daar gaan we een aparte opvang maken voor allerhande diertjes te kunnen opvangen zowel knaagdiertjes als vogels en eventueel reptielen ea. Samen dus werken we verder aan dierenwelzijn, en maken we de bestaande hokken stukken groter dan de normale afmetingen moeten zijn voor de opvang van dieren. Vanwege het ganse bestuur wensen wij U nog een prettige vakantie 2019 toe, maar denk ook aan je trouwe huisvriendjes, welke toch het hele jaar door zoveel liefde en vriendschap geven: Vakantieplezier….ook voor je huisdier!

Samen werken aan dierenwelzijn

Socio vzw Deurne
Adres

SOCIO VZW DEURNE
Vogel-en dierenbescherming
Vaartweg 144
2100 Deurne

Contact

Email: socio.vzw@skynet.be 
Telefoon +32 (0)3 325/26.70
GSM: 0499/21.67.21
www.sociovzw.be
Min. van landbouw HK 30101970