SOCIO VZW DEURNE

          Vogel- en dierenbescherming

           Vaartweg 144 - 2100 DeurneLid worden

Doe mee met socio VZW

Wij bestaan nu 41 jaar = 41 jaar Dierenhulpverlening.

Stort slechts € 10 op rek. nr. BE 07 833-3732465-66 van Socio Vzw- Deurne
dan ben je toetredend lid. 
Bij storting van € 25 ben je beschermend lid, 
en bij storting van € 40 ben je erelid!

Socio is een geheel onpartijdige vereniging, wat betreft het politieke niveau. Daarom staan wij geheel op eigen benen zonder de minste subsidie. De enige hulp komt van U. Beste dierenvrienden, natuurliefhebbers , Socio is er voor diegene die het echt nodig hebben. Wenst u te legateren ten voordele van de vogel – en dierenbescherming Deurne, spreek er eens met Uw notaris over en doe het dan in onderstaande vorm. Het zal ten goede komen aan uw grote vrienden: De Dieren!HET LOT DER DIEREN LIGT IN UW HANDEN.

Ik ondergetekende, ( naam)………………………………………………………………………..
verklaar hierbij te legateren aan de Natuurvereniging, Vogel – en Dierenbescherming Socio Vzw, gevestigd vaartweg 144 – 2100 Deurne.

Een bedrag van € …………………………….............................. ………(voluit geschreven).

Of de aard van andere mobiliën of immobiliën vermelden.
Vrij van alle lasten en  
kosten.
Gedaan Te …………………………….. op………………………………………………………….. 

(af te geven aan notaris of aan raad van bestuur)
 Handtekening…………………………….

klik hier voor printversie


WIJ DANKEN U VOOR DE BELANGSTELLING DIE U BETOONT TEN OVERSTAAN VAN DE HULPBEHOEVENDE DIEREN EN SOCIO VZW.

Socio vzw Deurne


SOCIO VZW DEURNE
VOGEL & DIERENBESCHERMING


DIERENKRANT-MILIEU-NIEUWS


Min.Landb:HK30101970                            BTW:0416.816.819                               Rek:nr:BE07: 833-3732465-66
Verantwoordelijke voor Uitgave en opstel: Vandenbossche Henri , Vaartweg 144- 2100 Deurne.
 Overname van artikels niet toegestaan, enkel mits schriftelijke toelating!
 Abonnement € 20 per jaar.

Woordje van de voorzitter:
Beste leden ,dierenvrienden ons laatste dierenkrantje nummer 4 en wederom staan we bijna voor een nieuw werkjaar. Hopelijk kunnen we vanaf het volgende werkjaar ons vernieuwd dierenopvangcentrum openen. We gaan dit nieuw werkjaar alleszins de laatste hand leggen aan de opbouwwerken, en dan een opendeurdag houden ,zodat ook U beste leden een, kijkje kan komen nemen. Ons lidmaatschap voor 2020 blijft dan ook weer onveranderd. In bijlage zenden we een brief om het lidmaatschap 2020 te willen vernieuwen. Vele kleintjes maken een groot, een giftje is dan ook meer dan welkom voor onze verdere werking betreft huisvesting, verzorging en voeding van deze diertjes te kunnen blijven voldoen, ten bate van onze grote vrienden: De Diertjes .Vanwege ons voltallig Bestuur: wensen we al onze leden, Dierenvrienden, een vrolijk Kerstfeest en een vreugdevol Nieuwjaar2020.

Samen werken aan dierenwelzijn

Socio vzw Deurne
Adres

SOCIO VZW DEURNE
Vogel-en dierenbescherming
Vaartweg 144
2100 Deurne

Contact

Email: socio.vzw@skynet.be 
Telefoon +32 (0)3 325/26.70
GSM: 0499/21.67.21
www.sociovzw.be
Min. van landbouw HK 30101970